Wednesday, June 11, 2008

Annie, ಪಿಂಟೂ ಮತ್ತು ನಾವು part 3

Z : ಬರಬೇಕು...ದಯಮಾಡಿಸಬೇಕು ಮಹಾಪ್ರಳಯಾಂತಕಿ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರರಾಜತನೆಯವರು...ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾವನನ್ನಾಗಿಸಬೇಕು !

ನಾನು :(ಸ್ವಗತ) : ಇಷ್ಟೋಂದ್ ಹೊಗಳ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ intuition ಹೇಳ್ತಿದೆ. Z ಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನೋ ಆಗಬೇಕಿದೆ mostly.

ನಿಮ್ಮ ಹೊಗಳಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ...come to the point !

Z : ಮೂಡ್ ಸರಿ ಇದ್ದಂತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ದು...ಶಾಂತಚಿತ್ತರಾಗಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ.

ನಾನು : ಡಬ್ಬಾ, ಡಕೋಟಾ, ದಟ್ಟ ದರಿದ್ರ , crap, ಖಟಾರ, hopeless-ಅತೀತ, ಬೆದರುಬೊಂಬೆ ಸದೃಶ question paper ಗಳನ್ನ answer ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರ mood ತಾನೆ ಶಾಂತವಾಗಿರತ್ತೆ ?

Z : ಶಾಂತಿಯಿರಲಿ ರಾಜಕುಮಾರಿಯವರೇ...ತಲೆಇರುವಂಥವರು ತಾವು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ...ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತಲೆಯೇ ತಾವು. ಮೂಗಿನವರೆಗೂ ಇಳಿದು ಅದರ ತುದಿಗೆ ಕೋಪ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ಬೇಡಿಕೆ.

ನಾನು : ಸಾಕ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರೆ hopeless fellow ! ಸಾಯ್ತಾಯಿದಿನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ...ಬೇಕಂತ್ಲೇ hopeless paper ಗಳನ್ನ
set ಮಾಡೀ ಕಾಡ್ಸಿದಾರೆ ನಮ್ನ ! ಅಷ್ಟರ ಮಧ್ಯ...ನಿಂದ್ ಬೇರೆ...

Z : dont worry ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೀ...ನೀವಿನ್ನು ಸತ್ತಿಲ್ಲಾ...ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನಿನ್ನೂ ಬದ್ಕಿದಿನಿ.

ನಾನು : ಓಹೋ...ಇನ್ನು ಬದ್ಕಿದಿರೋ....ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ.

Z : ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ bulb ಇನ switch ಅನ್ನು ಕೃಪೆ ತೋರಿ on ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.

ನಾನು : ಬೇಡಾ.....ನಂಗೆ ಕೋಪ ತರಿಸ್ಬೇಡಾ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Z : ಕೋಪವೆಂಬುದನರ್ಥ ಸಾಧನ
ಕೋಪವೇ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ
ಕೋಪದಿಂದಿಹಪರದ ಸುಕೃತವು ಲಯವನೈದುವುದು
ಕೋಪವನು ವರ್ಜಿಸಲು ಬೇಹುದು
ಕೋಪವುಳ್ಳವಳಾವಳಾಗಲಿ
ಕಾಕು"ಮತಿ"ಯು ಇಹಪರಕೆ ಚಿತ್ತೈಸೆಂದಳಾ ಜಿಂದಗೀ.....

ನಾನು : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Z : original ಇಂತಿದೆ:
ಕೋಪವೆಂಬುದನರ್ಥ ಸಾಧನ
ಕೋಪವೇ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ
ಕೋಪದಿಂದಿಹಪರದ ಸುಕೃತವು ಲಯವನೈದುವುದು
ಕೋಪವನು ವರ್ಜಿಸಲು ಬೇಹುದು
ಕೋಪವುಳ್ಳವನಾವನಾಗಲಿ
ಕಾಪುರುಷನಿಹಪರಕೆ ಚಿತ್ತೈಸೆಂದನಾ ವಿದುರ

ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಡಿ... anti - ಗಾಬರಿfication formula ಇರುವ syrup ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರೇ ಈ ರೀತಿ ಗಾಬರಿಯಾದರೆ ಹೇಗೆ ? ಒಂದೆರಡು ಬಾಟಲ್ಲು ಗಂಟಲಿಗೆ ಸುರಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥವರಾಗಿ .....

ನಾನು : what ??????????

Z : ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಎರಡು ಬಾಟಲ್ಲು anti ಗಾಬರಿfication syrup ಸುರಿದುಕೊಳ್ಳೀ ಅಂತ.....ಅಪಾರ್ಥ ಕೂಡದು. ಈಗ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ.

ನಾನು : ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟು ಬಂದು tell-ಉವಂಥವಳಾಗು girl-ಏ.....

Z : Annie ಮತ್ತು ಪಿಂಟು ನನ್ನನ್ನು target ಮಾಡಿ ಹೀನಾ ಮಾನ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ.....ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಅಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಖಂಡಿತಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ನಾನು : ಸರಿ.

Z : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ನಾನು : ಈಗ ತಾವು ಒಂದೆರಡು ಬಾಟಲ್ಲು ಸುರಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು.

Z : ಕರ್ಮಕಾಂಡ ! ಎಲಾ ವಿಧಿಯೇ !
ವಿಧಿ ವಿಪರೀತ, ವಿಧಿಯಾಘಾತ ವಿಧಿವಿಲಾಸವಿದು ಇದೇನಹಾ ...... head ruled ಆದರೂ ನನ್ನನ್ನ ಬಂದು ಕಾಪಾಡುತಾಳೇ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಹೀಗಾಯಿತೇ ? ನಾನು ಎಲ್ಲಿ , ಯಾರ ಬಳಿ ನನ್ನ ಅಳಲಿನ borewell ತೋಡಲಿ ?

ನಾನು : ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ try ಮಾಡು....ಭೂಮಿಮೇಲೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ಜನರ ತಲೆಯೆಲ್ಲಾ ಆಗಲೇ ತೂತು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ. ಯಾಕಂತೆ annie ಪಿಂಟು ಬೈದಿದ್ದು ?

Z : ಆವರ ಬೈಗುಳ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮರುಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಅವಗಾಹಿಸುವುದು.

ನಾನು : ಒಹ್ ಹೋ....ಸಖತ್ ರಾದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರಿಬ್ಬರೂ ?

Z : annie wardrobe ನಲ್ಲಿ.... ಪಿಂಟು curtain rod ಮೇಲೆ.

ನಾನು : ಕರಿ ಅವರನ್ನ.

[enter annie and pintu]

ನಾನು : ಎನ್ರೋ ಇದು ?

annie : ನಮ್ಮ ಕೋಪ.

ನಾನು : Z... ಆ ಪದ್ಯ ನ ಇವರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಓದು ತುತ್ತೂರಿ ಥರ.

Z : ಕೋಪವೆಂಬುದು.........

ಪಿಂಟು : ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ head ruled. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು.

ನಾನು : ಸರಿ...ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ. Z ....Lewis Carroll ಅವರ Alice in wonderland ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಬಾ.

ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರು : truth ಅನ್ನೇ speakಕುತ್ತೇವೆ....truth ಅನ್ನಲ್ಲದೇ ಬೇರೇನು speakಕುವುದಿಲ್ಲ...ನಾವು speakಕುವುದೆಲ್ಲಾ truth -ಏ. Z....ನೀನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡು.

annie : head ruled...Z ನಮ್ಮನ್ನ ಮರೆತಿದ್ದಾಳೆ.

Z : ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು.

ನಾನು : Z...ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಾ...ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಬಿಡು.

annie : ನೋಡು head ruled....ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡದೇ ಇಲ್ಲ ಇವಳು ಈಚೀಚೆಗೆ. ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಜಾರೂ ಆಗಿದೆ. glorified ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರಾಗೋಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು...ಈಗ...who will listen to us ? who will talk to us... ಬೊಂಬೆಗಳಿಗೂ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ.

ನಾನು : ಸರ್ಕಾರನೆಲ್ಲ ತರ್ಬೇಡಾ....ಈಗ್ ಏನ್ problem ? ಊಟ ತಿಂಡಿ ಸರೀಗೆ ಸಿಗ್ತಿಲ್ವಾ ? ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಲ್ವಾ ?

ಪಿಂಟು : ಊಟ ತಿಂಡಿ ಸದ್ಯ ...ಸಿಗ್ತಿದೆ. but gossip ಎಲ್ಲಾ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಮಯಿ ಹತ್ತಿರ ನೇ ಹೋಗ್ತಿವೆ...ನಮ್ ಹತ್ರ ಏನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ.

ನಾನು : ಓಹೋ....ಹಿರಣ್ಮಯಿ ಗೆ competitionನ್ನಾ ? ಇದು j factor. ಇವಾಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು.

Z : yes yes yes !! ಸರೀಗೆ ಅಂದೆ ನೋಡು ನೀನು head ruled....ನಂದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ.

ನಾನು : excuse me....judgement ಕೊಡಕ್ಕೆ ತಾವ್ಯಾರು ? if you dont know....ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಣೆ ಇನ್ನು ಶುರು ನೇ ಆಗಿಲ್ಲ...so ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ silent ಆಗಿ ತೆಪ್ಪಗೆ ಇರಿ.

Z : ok. sorry.

ನಾನು : ಅದ್ ಏನ್ ಹುಚ್ಚೋ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ gossip ದು ? ಹಾ ? ಏನ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟ್ತೀರಾ ಅದ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ? ಹಿರಣ್ಮಯಿ ಹೊಸಬ್ಬಳು ಪಾಪ...ಅವಳನ್ನ ಒಬ್ಬಳೇ ಬಿಟ್ಟೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟ್ಕೊಂಡ್ ಗುಸುಗುಸು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಆಗಲ್ವಾ ? ನೋಡಿ....ಹಿರಣ್ಮಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಕೋಪಾನ ನೀವು Z ಮೇಲೆ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೊಕೆ ಈ ಥರ ಬೈದ್ರೆ what ಅರ್ಥ ? ಅವಳು ಮಾನ ನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ್ರಿ ?

annie : head ruled !!! Dont give ideas !!!

ನಾನು : that was a possibility annie....good it didnt happen. ಬಂದಿರೋ ಹೊಸಬ್ರನ್ನ ಈ ಥರ isolate ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಗೊಣಗದು ತಪ್ಪು.

ಪಿಂಟು : judgement ನಮ್ಗೆ ಉಲ್ಟಾನೆ !!! ನೀನಂತೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ...ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೂರು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ....ನಿನ್ನಿಂದ Z ಕೆಟ್ಟಳು. ನಮ್ಮನ್ನ ಮರೆತಳು.

ನಾನು : hey ಬೈಬೇಡ್ರೋ ನಮ್ಮಿಬ್ರನ್ನ ! we are not at fault.

annie : defend yourselves.

ನಾನು : ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸದವರ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ?

annie : Z.

ನಾನು : last moment ನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ suitcase check ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು IISc ಗೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ parcel ಮಾಡುವ ಭೀಕರವಾದ sketch ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾರು ?

ಪಿಂಟು :Z again.

ನಾನು : annie ಗೆ plastic surgery ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ?

ಪಿಂಟು : head ruled.

ನಾನು : ನಿಮಗೆ wardrobe ಏ safe ಜಾಗ ಅಂತ suggest ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ?

annie : head ruled.

ನಾನು : ಮತ್ತೆ ? ನಾವ್ ಮರ್ತಿದ್ದೀವಾ ನಿಮ್ನಾ ? ಹಾ ? ಸ್ಪೀಕಿ ಇವಾಗ !

annie ಮತ್ತು ಪಿಂಟು: sorry !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ನಾನು : ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ...ಹಿರಣ್ಮಯಿ ಗೂ ಕೇಳಿ. no ditto-ing !!!

annie ಮತ್ತು ಪಿಂಟು : we are sorry hiranmayi.... let us be friends.

ನಾನು : yes ಅಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು.

Z : ನಾನು acquitted ಆ ? without interrogation ?

ನಾನು : ಈ case ನಲ್ಲಿ ನೀನು acquitted -ಉ...ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮರುಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ points strong ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು case ಗೆ ನಿನ್ನನ್ನ ವಿಚಾರ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನು.

Z : ನಾನು ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ head ruled.... I didn't mean to do it....it just happened.... sorry....very sorry...extremely sorry !!!!

ನಾನು : Z , remember one thing. fools repeat the same mistake...wise make new mistakes. you choose what you want to be. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೆ.

annie : judgement please !!!

ನಾನು : case 1: Z acquitted. annie and pintu....both of you.....100 ಭಸ್ಕಿ ಹೊಡೆಯಕ್ಕದ್ದು....for J factor !

case 2: Z ಗೆ ಗೃಹಬಂಧನವನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಾವಧಿಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Z : ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ವಾ?

ನಾನು : don't even think about it.

Z : i accept. ಆದ್ರೆ phone ಮಾಡದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಾ.... pleeeeaaaaaaaaaassssssssssssssseeeeeeeeeee !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


ನಾನು : ok.


Line on hold.

1 comment:

ಗಂಡಭೇರುಂಡ said...

nija heLbeku antaadre ee saraNi nange oLLe haLe kaalada naaTakada thara kaaNtide.. :)

ಉತ್ತರಾಯಣ ೩

ನಾನು: ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲು ನಾಲ್ಕು ಘಂಟೆಯಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಮಲಗಿ, ಎದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗು...