Monday, July 13, 2009

ಗಮಕ ಸುಧಾ ಧಾರೆನಾನು + Z : ಖಂಡಿತಾ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಣತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ !